Pomáháme realizovat
výjimečné nápady

Jsme investorská skupina s hrdostí na české invence, s globálními ambicemi a se smyslem pro společenskou odpovědnost. Tvoříme neutrální přístav mezi prostředím startupů a světovými společnostmi. Umíme najít ekvilibrium mezi flexibilitou a robustností. A i díky tomu dokážeme realizovat ty nejzajímavější myšlenky a nastartovat je k dalšímu růstu.

0 +
let
zkušeností
Naše historie

Naše filozofie

Všechny naše hodnoty mají společné jmenovatele: férovost a zodpovědnost.

  • Jsme féroví k partnerům, zaměstnancům i celé společnosti. Než se pro jakýkoli projekt rozhodneme, posuzujeme jeho celospolečenský prospěch. A každé aktivum musí stát na oboustranně užitečné dohodě.
  • Chceme aktivně měnit zaběhlé zvyklosti a přinášet pozitivní změny. Držíme se jednoduchého hesla: „Nejvíce prosperující společnost je ta nejlépe vzdělaná.“ Promluvit do podoby českého vzdělávání je tak naší velkou ambicí – jak u děti, tak u seniorů. Touto cestou můžeme nejlépe pozitivně ovlivnit vývoj Česka na roky dopředu.
  • Zajímáme se. Nikdy nepůjdeme jen po čistém zisku. Vždycky budeme vyhodnocovat všechny projekty na základě toho, co přináší naší zemi, jak společnosti pomáhají a posouvají ji. A sami chceme jít příkladem: zavazujeme se věnovat min. 5 % našich budoucích zisků na podporu řešení celospolečenských problémů, rizik a charitativních aktivit.

Naše projekty a investice

Partneři

Diana Rogerová

partner

Diana je česká vrcholová manažerka a dnes i investorka. Je partnerkou ve společnosti Behind Inventions a bývalou řídící partnerkou společnosti Deloitte ČR, kde současně zastávala i roli Chief Strategic Officera pro Deloitte Europe.

V letech 1992–1996 vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Za svou manažerskou a inovativní činnost byla zařazena do žebříčku TOP 25 žen Česka, který vydává mediální společnost Economia, a časopis Forbes ji opakovaně zařadil do žebříčku nejvlivnějších českých žen.

Věnuje se také mentoringu a přednáší na konferencích o tématech ženského leadershipu a nových technologiích. Je součástí mnoha platforem podporujících ženy, jako například FinŽeny.

Věnuje se významně i aktivitám na podporu státu. Je tvůrcem konference CzechSetGo! se zaměřením na digitalizaci státu. I díky tomu a jejím zkušenostem se stala členkou Digitálního týmu České republiky a je členkou poradního týmu místopředsedy vlády pro Digitalizaci. Je také členkou týmu Ministra Zdraví.

Stanislav Pavlín

partner

Podnikatel a investor Stanislav Pavlín stál u samotného zrodu Behind Inventions. S jeho mezinárodními zkušenostmi z korporací, inovativních firem i vzdělávání, by si začínající firmy nemohly přát nikoho lepšího, kdo jim bude stát po boku na cestě mezi velké hráče.

V globální centrále společnosti Vodafone měl mimo jiné na starosti celosvětovou nákupní strategii pro technologie. V této roli se také na čas přestěhoval do Číny, kde pracoval na tvorbě strategických partnerství na Dálném Východě.

S rozjížděním úspěšného byznysu a budováním firem, které mají globální potenciál, má řadu zkušeností. V Lucembursku zakládal pro Vodafone společnost, která vlastní část technologického majetku celé skupiny. Právě v této oblasti byla jeho práce několikrát oceněná mezinárodními cenami za přínos v oboru.

Od roku 2008 je spolumajitelem řady firem pohybujících se zejména v oblasti vzdělávání, technologií nebo farmacie. To, že u vzdělávání mladých lidí vše začíná, dokazuje jeden z jeho posledních podnikatelských kroků, založení soukromého gymnázia Fostra se sídlem v Praze.

Praxe z malých i velkých firem ho dovedla k myšlence vytvořit Behind Inventions. Skupinu, která bude fungovat s respektem k těm prvním a se zkušenostmi těch druhých.

Jan Balatka

partner

Jan Balatka se specializuje na technologické projekty. Po studiích začal pracovat v oddělení řízení kybernetických rizik ve společnosti Deloitte ČR. Postupem času se zaměřoval kromě kybernetických hrozeb i na analytické a forenzní technologie pro služby vyšetřování podvodů. Poté vedl divizi Analytiky, umělé inteligence a eDiscovery pro region střední Evropy v Deloitte.

Během 18-ti letého zapojení v Deloitte se Honza účastnil a později řídil množství projektů i mimo ČR, zejména ve Švýcarsku, v Kanadě a v Německu. Kromě projektové činnosti měl na starosti i vedení a rozvíjení divizí spojených s datovou analytikou či strojovým učením. Sem patřilo i budování aliancí a partnerství nejen s velkými značkami, ale především s lokálními týmy subdodavatelů, startupy a inovativními technologiemi.

Tato klíčová zkušenost byla hlavním faktorem pro Honzovo zapojení do Behind Inventions, právě na pozici partnera pro technologie. Zde je zodpovědný za vyhledávání nových a inovativních technologií, posouzení technologických firem z pohledu jejich obchodního potenciálu a souladu s potřeby zákazníků a také za rozvoj portfolia Behind Inventions v oblasti technologií či služeb spojených s umělou inteligencí.

Kontakt

Při výběru projektů, do kterých chceme investovat a pomoci jejich rozvoji, vždy dbáme na to, aby se jednalo o projekty s unikátním technologickým řešením, s evropskou či lépe globální ambicí, synergií v rámci portfolia našich aktivit, ale zároveň také s celospolečenským přesahem, tedy napomáhajícím řešit některou z palčivých oblastí současného vývoje celé naší společnosti (ať jde o životní prostředí, rozvoj moderní a kulturní společnosti, rovné příležitosti všech lidí, apod.). Zároveň musí jít o projekty, kde je naše skupina silná a schopná výrazně pomoci. Což je zejména schopnost analýzy trhu, poptávkových trendů, návrhu operačních modelů a go-to-market strategií, příprava finančních a investičních plánů, formování správných obchodních i řešitelských týmů a jejich řízení.